Algorithms for automatic detection of wind thrown trees in CARABAS SAR images
Rapport, 2006

forest

SAR

remote sensing

radar

Författare

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Klas Folkesson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Radio and Space Science - Internal Technical Report: 2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22