Algorithms for automatic detection of wind thrown trees in CARABAS SAR images
Rapport, 2006

SAR

forest

radar

remote sensing

Författare

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Björn Hallberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Klas Folkesson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

1653-333X (ISSN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Radio and Space Science - Internal Technical Report: 2

Mer information

Skapat

2017-10-06