Defective Galton-Watson processes
Preprint, 2016

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Carmen Minuesa

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik