The polyethylene casing as diffusion barrier for polyurethane insulated district heating pipes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Morgan Fröling

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Olle Jerker Ramnäs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Maria Olsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Cellular Polymers

0262-4893 (ISSN)

Vol. 20 1 37-47

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-06