Stress relaxation and catalysis
Paper i proceeding, 2016

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

CMD26 mini-colloquium "Catalytic Surface Science", September 5-9, 2016, Groningen, The Netherlands

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08