Electron beam transport - revisited
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Dan Anderson

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Tünde Fülöp

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Mietek Lisak

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Fredrik Wising

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Nuclear Science and Engineering

Vol. 129 51-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08