Nucleus: A Trip into the Heart of Matter
Bok, 2016

Författare

Ray Macintosh

Jim Al-Khalili

Björn Jonson

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Theresa Pena

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-18