Nucleus A trip into the heart of matter
Bok, 2016

Författare

Björn Jonson

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Ray Macintosh

Jim Al-Khalili

Theresa Pena

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08