Proceedings of the 15th International Ship Stability Workshop
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Redaktör

Martin Schreuder

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Anders Rosén

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

978-91-7729-038-4

Mer information

Skapat

2017-10-08