Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship
Samlingsverk (redaktörskap), 2017

Redaktör

Antonella La Rocca

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Andrea Perna

Tommy Shih

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-1-137-52714-1

Mer information

Skapat

2017-10-07