Vehicle Maintenance - A Vital Cornerstone Of Future Sustainable Road Transport Solutions
Poster (konferens), 2016

Industrial Network Approach

Road Transport Solutions

Maintenance Management

Vehicle Maintenance

Författare

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar (EMATS)

Volvo Group, 2016-01-01 -- 2016-12-31.

VINNOVA (2014-06245), 2015-04-01 -- 2018-03-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-08