Relationships as Activity Links
Kapitel i bok, 1997

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik