Accident Analysis, Naturalistic Driving Studies and Project Implications
Rapport, 2016

proactive safety

Författare

M Wisch

M Lerner

A Schneider

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

J Juhász

G Attila

M Lindman

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07