Chalmers School of Architecture. Emerging from Strong Profiles and Open Dialogues.
Kapitel i bok, 2016

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Magnus Persson

Chalmers, Arkitektur

Matts Heijl

Chalmers, Arkitektur

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Arkitektur

Chalmers School of Architecture Yearbook 2016. History of Architecture. Questioning Architecture

66-71

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12