Turkey processing wastes to diesel oil – investigating the environmental performance of a hydrothermal process fro transferring food industry waste into useful products
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Morgan Fröling

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Andrew Peterson

Jefferson W. Tester

9th European Biosolids and Biowaste Conference, November 14-17, 2004, Wakefield, West Yorkshire, UK.

Ämneskategorier

Kemiska processer

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07