Towards application of risk management technique in building performance design.
Paper i proceeding, 2016

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Book of extended abstracts. SRA (Society for Risk Analysis) Nordic Chapter Conference, University of Gothenburg. 14-15 November

35-36

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik