Brist på kunskap eller brist på överföring av kunskap?
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Vi står just nu i en situation där beslut om stora samhällsinvestering har fattats och nya viktiga beslut fattas varje dag. Samtidigt som vi i Sverige ska bygga 700 000 nya bostäder till år 2030 förväntas det globalt på ett par årtionden byggas lika mycket ny stad som det finns på jorden idag. För att bygga fungerande bostäder krävs samtidigt en helhet av vägar, spår och annan infrastruktur liksom en stor mängd bebyggelse för andra ändamål som utbildning, vård och handel. Nya byggnader och stadsmiljöer måste formas till hållbara helhetssystem. Kunskap för ökad kvalitet finns, men ofta händer något som gör att den tappas bort i processen. Det är idag minst lika stor kunskapsöverföringsbrist som kunskapsbrist. Vi behöver tänka kring andra affärsmodeller, nya sätt att arbeta och vara beredda på att helt nya aktörer kan dyka på upp, men också tänka helt nytt kring kunskapsöverföring.

Författare

Henriette Söderberg

Chalmers, Administration och service

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

På gång! CMB:s nyhetsbrev december 2016

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13