Styrd ventilation av kallvindar - praktiska erfarenheter
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Beräkningssimuleringar som har gjorts vid Chalmers visar på en mycket stor potential att minska eller till och med eliminera risken för mögeltillväxt på kallvindar om ventilationen kontrolleras på ett intelligent sätt och detta har bekräftats av praktiska försök som genomförts av företaget Ventotech. Under vintern har ett antal småhus på olika håll i Sverige utrustats med företagets patentsökta ventilationsprincip. Mätningarna har tydligt visat att principen att ventilera endast när det är fuktmässigt gynnsamt fungerar bra och viktiga lärdomar om hur tekniken kan finslipas har dragits.

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Marcus Thorin

Bygg & Teknik

4 30-32

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-10