Repor och intryckningar i trycksatta plaströr - Kunskapsläge
Rapport, 2006

Föreliggande rapport redovisar en kartläggning av kunskapsläget vad gäller repor och intryckningar i plaströr: hur och under vilka förutsättningar de uppstår och i vilken utsträckning de försämrar rörens beständighet. Arbetet har genomförts som en sökning av publicerad teknisk och vetenskaplig litteratur. Genom fältstudier vet man en hel del om hur stora intrycksoch repskador man kan få på rören under installation och drift. Kunskaperna är också tämligen goda kring hur sådana skador påverkar risken för snabba, sega brott. Emellertid orsakas faktiska ledningshaverier oftast av spröda brott genom långsam spricktillväxt. Hur sprickinitiering och spricktillväxt sker i polyeten har studerats under lång tid och man har en god bild av fenomenet, vilket också utnyttjas för materialprovning. Regelmässigt används sprickanvisningar för att accelerera provningar och ge snabbare brott. Vad som däremot tycks saknas är kunskap om i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar verkliga repor och intryckningar kan ha en sprickanvisningseffekt, det vill säga skynda på en spröd brottprocess. Det är en pusselbit som krävs innan man kan börja utarbeta utvärderingsmetoder för beständighet och ta fram väl underbygga kravgränser med avseende på tillåtliga repor och intryckningar.

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Sven-Erik Sällberg

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10