The SweFork Case
Kapitel i bok, 1995

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkansson H. and Snehota, I. Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London, pp. 64-77

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13