Brittle fracture in casing pipes
Paper i proceeding, 2006

casing

District heating pipe

rapid crack propagation (RCP)

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Kristian Thörnblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Sven-Erik Sällberg

Gunnar Bergström

10th International Symposium on District Heating and Cooling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07