Air Contaminant Control in Hybrid Operating Theatres. Particle content during different types of surgery with focus on diathermy
Paper i proceeding, 2016

Författare

F Romano

Jan Gusten

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

S De Antonellis

C M Joppolo

Indoor Air 2016, The Int Conf of Indoor Air Quality and Climate, Ghent Belgium

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Medicinteknik

Annan medicin och hälsovetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07