Bioenergy feedstock production on grasslands and pastures: Brazilian experiences and global outlook
Rapport, 2016

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

H. Chum

Regis Leal

Arnaldo Walter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08