The Role of Swedish Forest to Achieve the Climate Neutrality Target in the Energy Sector by 2050
Paper i proceeding, 2016

Författare

Olivia Cintas Sanchez

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Pål Börjesson

Gustaf Egnell

Bishnu Poudel

Göran Ågren

Proceedings 24th European Biomass Conference and Exhibition

2282-5819 (ISSN)


978-88-89407-165 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-88-89407-165

Mer information

Skapat

2017-10-07