Organising Industrial Activities Across Firm Boundaries
Bok, 1998

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06