Blomatic. Ett alternativ
Rapport, 1978

Consumer report ("avnämarrapport" in Swedish) for the company who financed this evaluation report.

evaluation of unorthodox distribution system

container transportation

external transportation of unit loads

Författare

Hans-Åke Pettersson

Institutionen för transportteknik

Tommy Marklund

Institutionen för transportteknik

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Utgivare

Institutionen för transportteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24