Evaluation of Biocide Release from Modified Microcapsules
Doktorsavhandling, 2017

KC-salen, Kemigården 4
Opponent: Professor Denis Poncelet, Nantes-Atlantic National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering (ONIRIS), Frankrike

Författare

Jonatan Bergek

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Materialkemi

ISBN

978-91-7597-524-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4205

Utgivare

Chalmers

KC-salen, Kemigården 4

Opponent: Professor Denis Poncelet, Nantes-Atlantic National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering (ONIRIS), Frankrike

Mer information

Skapat

2016-12-20