Effektiv småbåtsproduktion. Slutrapport
Rapport, 1984

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Karlsson Ulf

Institutionen för industriell organisation

Lundberg Anders

Institutionen för transportteknik

Medbo Lars

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Annan teknik