Utformningskriterier för specialfordon och taxi med hänsyn till rörelsehindrades in- och urstigning
Bok, 1987

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Petzäll

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Annan teknik