Rapport för medel erhållna från Fonden för Industrisamverkan inom Chalmers Tekniska Högskola
Rapport, 2016

Rapporten är avsedd för Fonden för Industrisamverkan inom Chalmers Tekniska Högskola. Den behandlar samma lokalfrågor som de vilka har varit i fokus för författarna vad gäller Skaraborgs Sjukhus. Emellertid i detta fall applicerade på Södra Älvsborgs Sjukhus. Det vill säga, det är frågan om att försöka differentiera lokaler så att rum (och därmed även rumsnummer) kan tillskrivas sjukhusets olika verksamheter (enheter). Idag utgör kostnaden för hyra en enda klumpsumma, vilken debiteras årligen av fastighetsägaren (som därtill är en helt annan förvaltning, vilken tyvärr ej helt förstår verksamheterna i lokalerna).

Den lokalinventering som författarna tidigare har genomfört inom Skaraborgs Sjukhus motsvarar de demonteringar av produkter (personvagnar och lastvagnschassin) som var helt nödvändiga att genomföra för att kunna utveckla de sociotekniskt mest avancerade alternativet till löpandeband (Volvo Personvagnar AB:s fabrik i Uddevalla och de s k monteringsdockor som fanns i Volvo Lastvagnar AB:s fabrik i Tuve).

Såtillvida att sådana demonteringar gav oss en sorts unika referenser över verkliga förhållanden, som i sin tur gav oss möjligheter att re-konfigurera produktinformation. För att vi därmed skulle kunna utveckla exempelvis arbetsinstruktioner, informationssystem, materialförsörjningssystem etc. Inom sjukvården gällde det däremot att erhålla ett för ändamålen konstruktivt grepp över samtliga verksamheter för att kunna tillskriva dem lokaler (sådana grepp saknades olyckligtvis helt). Dessutom blev vi sålunda i vissa speciella avseenden betydligt mer kunniga är berörda praktiker och vi erhöll därmed även en legitimitet som forskare som var och är rätt ovanlig (exempelvis, vem vill prata med och hjälpa någon som upplevs ej kunna tillräckligt om de lokala verksamheterna?).

organisational changes

managing building facilities

preconditions for hospital design

restructuring of information systems

healthcare services

sociotechnology

manufacturing technology

Författare

Tomas Engström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Bo Blomquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Utgivare

Logistik och transport

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24