Development of Production Design and Organisation of Work within the Swedish Automobile Industry
Övrigt konferensbidrag, 1984

experiences form the Swedish automotive industry

assembly system design

alternatives to line assembly

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Sjöstedt

Institutionen för transportteknik

Proceedings of Euroforum 84, Berlin
Berlin, Germany,

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24