Flödesmönster i serieproduktion
Artikel i övriga tidskrifter, 1987

manufacturing technology

sociotechnology

alternatives to line assembly

work structuring

restructuring of information systems

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Essäsamling, Arbetsmiljöfonden (AMFO), Stockholm

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik