Principer och realiteter – Projekteringen av Volvos bilfabrik i Uddevalla
Samlingsverk (redaktörskap), 1998

manufacturing technology

long work cycle times

Volvo Uddevalla plant

work structuring

sociotechnology

parallel product flows

cross and multi-sciences approaches

materials feeding techniques

learning and training

alternatives to line assembly

assembly work

restructuring of information systems

Redaktör

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lennart Nilsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik