Förändring av industriell praxis till funktionella förebilder
Kapitel i bok, 1990

The publication (or this book) was written during a period of time that Arbetsvetenskapliga Kollegiet running in Gothenburg (a research project financed by the Swedish Work Environment Fund in Stockholm (“Arbetsmiljöfonden AMFO” in the Swedish language), which were organized as a joint venture initiative between a number of selected department at Chalmers University of Technology and at Gothenburg University).

manufacturing technology

assembly work

long work cycle times

work structuring

sociotechnology

materials feeding techniques

learning and training

restructuring of information systems

ergonomics

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Arbetsliv i utveckling – Om forskarstött förändringsarbete, Arbetsvetenskapliga Kollegiet i Göteborg. Göteborg, sid 25 - 37

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24