Performance of Industrial Buildings – Pilot study in Bilprovningen plant Aröd
Rapport, 1994

projection of building facilities

manufacturing system design

industrial architecture

multi- and cross-science approaches

Författare

Ekström O

Chalmers, Unknown organization

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

G W Fredriksson

Chalmers, Unknown organization

F Gustafsson

Chalmers, Unknown organization

Jan-Åke Granath

Chalmers, Sektionen för arkitektur

B Klarqvist

Chalmers, Unknown organization

H Lidgren

Chalmers, Unknown organization

Göran Lindahl

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Anders Lundberg

Institutionen för transportteknik

T A Marcus

Chalmers, Unknown organization

G Peyronson

Chalmers, Unknown organization

Sadek Rehal

Institutionen för industriplanering

C Strömberg

Chalmers, Unknown organization

G Torell

Chalmers, Unknown organization

Törnqvist Anders

Institutionen för arkitektur

A-M Wilhelmsson

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Avdelningen för Industriplanering, Chalmers Tekniska Högskola