Alternativ till det löpande bandet – Produktions principer i Volvos slutmonteringsfabrik i Uddevalla
Artikel i övriga tidskrifter, 1994

learning and training

assembly work

materials feeding techniques

long work cycle times

work structurin

Volvo Uddevalla plant

restructuring of information systems

alternatives to line assembly

ergonomics

sociotechnology

manufacturing technology

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Annan teknik