Alternativ till det löpande bandet – Produktions principer i Volvos slutmonteringsfabrik i Uddevalla
Artikel i övriga tidskrifter, 1994

alternatives to line assembly

ergonomics

manufacturing technology

materials feeding techniques

work structurin

long work cycle times

learning and training

sociotechnology

Volvo Uddevalla plant

restructuring of information systems

assembly work

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Arbetsmiljödagar 1994, Program och skriftliga sammanfattningar, Dahlner, B. (ed.), Arbetsmiljöinstitutet, AI, Stockholm

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13