Finns det en specifik svensk produktionsmodell
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1994

work structurin

sociotechnology

manufacturing technology

assembly work

learning and training

long work cycle times

restructuring of information systems

Volvo Uddevalla plant

materials feeding techniques

ergonomics

alternatives to line assembly

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Bertil Johansson

Chalmers, Unknown organization

Proceedings of Nordiska Ergonomisällskapets Årskonferens, Palmerud, G. (ed.), the Ergonomic Society of Sweden and Lindholmen Utveckling AB, s. 162 - 165
Stenungsund, ,

Ämneskategorier

Övrig annan teknik