Organising Product Development Projects Across Firm Boundaries in the Construction Industry
Paper i proceeding, 2000

Författare

E Holmen

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

C-J Rosenbröijer

Proceedings from the 7th International Conference of the European Operations Management Association, Gent, Belgium, June 2000

284-292

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07