Ergonomics in Parallelized Car Assembly: A Case Study with References Also to Productivity Aspects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Volvo Uddevalla plant

alternatives to line assembly

manufacturing technology

long work cycle times

materials feeding techniques

ergonomics

work structuring

assembly work

restructuring of information systems

sociotechnology

learning and training

Författare

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Petzäll

Institutionen för transportteknik

Lars Sundström

Chalmers, Unknown organization

Applied Ergonomics

0003-6870 (ISSN)

Vol. 27 101 - 110

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

Miljömedicin och yrkesmedicin