Eye and Body Movements Characterized by Synchronized Sampling
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1998

Författare

Lars Hansson

K Holmqvist

S Sjölander

G Distante

G Andreoni

N Colford

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

G-Å Hansson

Roland Kadefors

Institutionen för tillämpad elektronik

Göteborgs universitet

Nils F Pettersson

C Rigotti

Lena Sperling

Anders Sundin

Institutionen för människa tekniksystem

P Östman

Roland Axelsson

Proceedings of Workshop on 3D Anthrophometry and Industrial Product Design, Paris

26.1 - 26.5

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik