Musculoskeletal Symptoms due to Technical Precondition in Long Cycle Time Work in an Automobile Assembly Plant: A study of prevalence and relation to psychosocial and mechanical exposure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

evaluation of manufacturing systems

interventions

multi- and cross-science approaches

evaluation of manufacturing system designs

work-related musculoskeletal disorders

ergonomics

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Roland Kadefors

Institutionen för tillämpad elektronik

Göteborgs universitet

Applied Ergonomics

0003-6870 (ISSN)

Vol. 30 5 443 - 453

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27