Produktionsteknik för ekonomer och beteendevetare
Samlingsverk (redaktörskap), 1984

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jean Bollinder

Ulf Karlsson

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi