Flödesmönster i serieproduktion
Artikel i övriga tidskrifter, 1987

long work cycle times

sociotechnology

learning and training

manufacturing technology

assembly work

ergonomics

alternatives to line assembly

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Essäsamling, Arbetsmiljöfonden, Arbetsmiljöfonden (AMFO)

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik