Flödesmönster i serieproduktion
Artikel i övriga tidskrifter, 1987

learning and training

sociotechnology

long work cycle times

ergonomics

manufacturing technology

alternatives to line assembly

assembly work

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Essäsamling, Arbetsmiljöfonden, Arbetsmiljöfonden (AMFO)

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27