Developing change agency for sustainable development – experiences from a new chemical engineering course
Kapitel i bok, 2016

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-3-319-32933-8

Mer information

Skapat

2017-10-08