Developing change agency for sustainable development – experiences from a new chemical engineering course
Kapitel i bok, 2016

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

New Developments Engineering Education for Sustainable Development

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-3-319-32933-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13