Arbete och arbetsmiljö i postens terminaler. Problemanalys och program
Rapport, 1988

Författare

Joen Sachs

Institutionen för arkitektur

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Anders Lundberg

Institutionen för transportteknik

J Lundequist

Chalmers, Unknown organization

J Matsson

Chalmers, Unknown organization

Institutionen för arkitektur

N F Petersson

Institutionen för arkitektur

Peter Ullmark

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik