Arbete och arbetsmiljö i postens terminaler
Rapport, 1988

multi- and cross-science approaches industrial architecture

manufacturing system design

manufacturing technology

ergonomic aspects of work

Författare

Joen Sachs

Institutionen för arkitektur

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Anders Lundberg

Institutionen för transportteknik

J Lundequist

Matsson B

N F Petersson

Peter Ullmark

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Utgivare

Posten/Postverket, Stockholm

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27