Slutredogörelse för FoU-projekt Produkt- och Processorienterad Ergonomi vid utformning produktionssystem. Datorstöd för effektiv
Rapport, 1999

Författare

Roland Akselsson

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik