Utveckling av metoder för integrerad registrering och analys av arbetsmiljö- och produktionsfaktorer (IRAP)
Rapport, 1997

This publication is a result of a cooperation between the authors at Chalmers University of Technology and Gothenburg University, i.e. between the Department of Transportation and the Department of Occupational Health and the Department of Sociology.

cross and multi-sciences

dermal contacts

chemical exposure

ergonomics

occupational health

operator efficiency

interventions

manufacturing system design

health issues

Författare

Ola Wassenius

Göteborgs universitet

Bengt Järvholm

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Linnea Lillienberg

Göteborgs universitet

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Miljömedicin och yrkesmedicin

Utgivare

Göteborgs universitet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07