Utveckling av metoder för integrerad registrering och analys av arbetsmiljö- och produktionsfaktorer (IRAP)
Rapport, 1997

This publication is a result of a cooperation between the authors at Chalmers University of Technology and Gothenburg University, i.e. between the Department of Transportation and the Department of Occupational Health and the Department of Sociology.

manufacturing system design

occupational health

ergonomics

dermal contacts

operator efficiency

health issues

interventions

chemical exposure

cross and multi-sciences

Författare

Ola Wassenius

Göteborgs universitet

Bengt Järvholm

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Linnea Lillienberg

Göteborgs universitet

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Miljömedicin och yrkesmedicin

Utgivare

Institutionen för Yrkesmedicin, Göteborgs Universitet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27