Utveckling av metoder för integrerad registrering och analys av arbetsmiljö- och produktionsfaktorer (IRAP)
Rapport, 1997

Författare

Ola Wassenius

Göteborgs universitet

Bengt Järvholm

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Linnea Lillienberg

Göteborgs universitet

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Miljömedicin och yrkesmedicin