Model-Driven Software Engineering in the openETCS Project: Project Experiences and Lessons Learned
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Stefan Karg

Matthias Tichy

Grischa Liebel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Tagung Software Engineering 2017

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08