Supported housing for people with severe mental illness (SMI)
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Elizabeth Marcheschi

Chalmers, Arkitektur

Områdesgruppen i Miljöpsykologi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08