On Lp improving measures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

We give criteria for establishing that a measure is Lp-improving. Many Riesz product measures and Cantor measures satisfy this criteria, as well as certain Markov measures

Markov measure

Riesz product

Lp-improving measure

Cantor measure

Författare

Anthony H Dooley

University of Technology Sydney

Kathryn E Hare

University of Waterloo

Maria Roginskaya

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Revista Matematica Iberoamericana

0213-2230 (ISSN) 22350616 (eISSN)

Vol. 32 4 1211-1226

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

DOI

10.4171/RMI/913

Mer information

Skapat

2017-10-08