Arbetsrapport av genomförd enkätundersökning vid Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå 3 juli 2004
Rapport, 2004

Författare

Bo Blomquist

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik